Individuální arteterapie

Arteterapie

Poznejte sami sebe skrze výtvarnou tvorbu.

Individuální arteterapeutické setkání

Prostor bezpečí, přijetí a poznání

Termín: pondělí dle osobní domluvy

Čas: 14 - 15h,  15 - 16h,  16 - 17h

800,00 Kč

Individuální setkání

Arteterapie využívá výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. 

Pomáhá překonat psychické a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu klient-výtvor-arteterapeut. 

Výtvarné umění zde slouží jako prostředek k osobnímu vyjádření. Není důležité, jak bude konečné dílo vypadat - nehodnotí se. Důležitý je proces výtvarné tvorby, už ten je léčivý.

V tomto individuálním setkání získáte prostor pro kreativní sebepoznání, pro relaxaci a setkání sama se sebou. Předchozí výtvarná zkušenost není podmínkou ! Naopak je výhodou.

Čeká vás sebezkušenost, možnost něco změnit, objevit souvislosti a užít si čas se sebou.


"Malovat dovede každý. Jen o tom ještě nevíte." Žaneta Zieglerová

A tím myslím, že malovat dovede opravdu každý - každý umí uchopit štětec, tužku a zanechat stopu. Nezáleží na tom, zda se to bude někomu líbit či ne, záleží jen na autorově osobním vyjádření výtvarnou tvorbou a poté vlastní sebereflexi.

Arteterapie je zázračný prostředek pro poznání sama sebe skrze výtvarnou tvorbu.

Slovy často lžeme - obrazem nikoli.

Obraz vydá za sto slov.

V obraze je vaše síla a pravda. 


Kurzy probíhají v ateliéru ArteSvět, Lidická 28, Brno

Lektor: Žaneta Zieglerová, členka České arteterapeutické asociace a členka výboru České arteterapeutické asociace

Ve své práci využívám formu arteterapie:

  • terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a pracuje se tedy s procesem výtvarné tvorby

Vzdělání: 

Střední pedagogická škola - https://www.gpoa.cz/

- Veřejně správní akademie - https://vsa.cz/

- Výtvarná škola Brno - https://www.vytvarne-kurzy-brno.cz/

- Masarykova universita Brno - arteterapie - https://www.muni.cz/

- Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR - https://sur.cz/

- ČAA - výcvik výtvarné exprese Arno Stern 

Členka České arteterapeutické asociace (ČAA) - www.arteterapie.cz

Členka Výboru ČAA


Těším se na vás.