Středeční skupina děti

Středeční skupina

Barevné pololetí pro děti od 6 - 13 let

KAŽDOU STŘEDU

15 setkání !

8.2. 2022 - 31.5. 2023

14:30 - 16:30

nemalujeme o prázdninách a státních svátcích a 10.5. 2023 !

Dopřejte vašim dětem středeční barevné odpoledne... odpoledne ve jménu barev, svobody a kreativity.

S pravidelnou tvořivostí si dítě tvaruje myšlení, dělá ho pružnějším a jedinečnějším ! 

3 590,00 Kč

11 setkání

11 barevných odpoledne

Děti se během pololetí seznámí s těmito výtvarnými technikami:

🎨 akční malba

🎨 akvarel

🎨 suchý pastel

🎨 koláž

🎨 kombinované techniky

Cílem barevných setkání je rozvoj kreativity a vlastní sebehodnoty dítěte. Malba - kresba je pro děti jedním z komunikačních prostředků, na který během celého pololetí bereme zřetel. Všechna setkání jsou v duchu artefiletickém, tedy vedení láskou k umění.

Děti navštěvují výtvarný ateliér, naučí se jej obsluhovat a stává se tím pro ně bezpečným a tvořivým prostředím.

"Cílem není malovat život, ale dát život malbě." Pierre Bonnard francouzský malíř a grafik 

Těšíme se na vás !