Středeční skupina děti

Vyprodáno Středeční skupina

Barevné pololetí pro děti od 6 - 13 let

KAŽDOU STŘEDU

13 setkání !

27.9. 2023 - 24.1. 2024

14:30 - 16:30

nemalujeme o prázdninách a státních svátcích a 1.11. a 29.11. 2023 !  V novém roce začínáme 10.1. 2024!

Dopřejte vašim dětem středeční barevné odpoledne... odpoledne ve jménu barev, svobody a kreativity.

S pravidelnou tvořivostí si dítě tvaruje myšlení, dělá ho pružnějším a jedinečnějším ! 

3 590,00 Kč

11 setkání

11 barevných odpoledne

Děti se během pololetí seznámí s těmito výtvarnými technikami:

🎨 akční malba

🎨 akvarel

🎨 suchý pastel

🎨 koláž

🎨 kombinované techniky

Cílem barevných setkání je rozvoj kreativity a vlastní sebehodnoty dítěte. Malba - kresba je pro děti jedním z komunikačních prostředků, na který během celého pololetí bereme zřetel. Všechna setkání jsou v duchu artefiletickém, tedy vedení láskou k umění.

Děti navštěvují výtvarný ateliér, naučí se jej obsluhovat a stává se tím pro ně bezpečným a tvořivým prostředím.

"Cílem není malovat život, ale dát život malbě." Pierre Bonnard francouzský malíř a grafik 

Těšíme se na vás !