Dětská skupina v barvách

dětská skupina 2021

Barevné pololetí pro děti od 6 - 12 let

10.3. 2021 - 26.5. 2021

Dopřejte vašim dětem středeční barevné odpoledne... odpoledne ve jménu barev, svobody a kreativity


2 400,00 Kč
Please select variants first

12 setkání

12 barevných odpoledne

Děti se během pololetí seznámí s těmito výtvarnými technikami:

🎨 akční malba

🎨 akvarel

🎨 suchý pastel

🎨 koláž

🎨 kombinované techniky

Cílem barevných setkání je rozvoj kreativity a vlastní sebehodnoty dítěte. Malba - kresba je pro děti jedním z komunikačních prostředků, na který během celého pololetí bereme zřetel. Všechna setkání jsou v duchu artefiletickém, tedy vedení láskou k umění.

Děti navštěvují výtvarný ateliér,naučí se jej obsluhovat a stává se tím pro ně bezpečným a tvořivým prostředím.

"Cílem není malovat život, ale dát život malbě." Pierre Bonnard francouzský malíř a grafik 

Těšíme se na vás !