ARTEHERBÁŘ

ARTEHERBÁŘ s Verčou

ARTEHERBÁŘ   ...jarní bylinky

BYLINY TVOŘIVĚ, HRAVĚ A S RESPEKTEM

6 setkání 

Pondělí 1x za 14 dní 

25.března, 15.dubna, 29.dubna, 13.května, 27. května a 10.června 

17:30 - 19:30h

Ateliér ArteSvět, Lidická 28, Brno

Cílem Arteherbáře je zastavení, uvědomění si, jaký poklad se skrývá v tom, co máme na dosah na našich lukách, a taky v nás samotných

Arteherbářem vás bude provázet Mgr. Veronika Glembek.

3 300,00 Kč

Arteherbář vymyslela L. Antes, která hledala souvislosti mezi arteterapií a světem bylin.

Cílem Arteherbáře je zastavení, uvědomění si, jaký poklad se skrývá v tom, co máme na dosah na našich lukách, a taky v nás samotných. Jedná se o prožitek výtvarného procesu, který je vedený lektorem a propojován se světem bylin. 

Arteherbář využívá prvků arteterapie a imaginace.  

Co je to arteterapie?

"Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem." Více na www.arteterapie.cz.

Co je imaginace?

"Prostor imaginace je prostorem svobody - zcela přirozeným způsobem překračujeme hranice, relativizujeme čas i prostor a prožíváme možnosti, které již a nebo ještě nemáme. Je to prostor vzpomínek, ale také a hlavně - prostor, v němž do přítomnosti vstupuje budoucnost. V imaginaci se může stát spousta věcí, které obyčejně pokládáme za nemožné, nebo nám připadají fantastické. V našich představách vyjevuje duše svá přání, strachy, touhy i tvůrčí schopnosti...". Z knihy Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, Verena Kastová.

Díky výtvarné činnosti a imaginaci budeme relaxovat, poznávat sami sebe, pojmenovávat naše dary v nás a užívat si času věnovaného jen pro sebe. To vše propojíme se silou a krásou léčivých bylinek a na konci setkání si odnesete svázaný Arteherbář. 

K absolvování tohoto kurzu není nutná žádná výtvarná dovednost. Stačí chuť tvořit a poznávat nové věci. 

S sebou stačí jen pohodlné oblečení, které si můžete ušpinit. Během kurzu si vyzkoušíte různé výtvarné techniky. 

Lektor kurzu:

Veronika Glembek je výtvarný a speciální pedagog. Výtvarnému umění se věnuje od dětství na mnoho způsobů. Vedla a stále vede tábory pro děti. Nejraději předává své nadšení nejen pro barvy dětem ve škole a svým dětem. Provázela maminky pomocí prožitků z tvorby a prvků arteterapie v období těhotenství a připravovala je na porod. Vedla prožitkově zaměřená setkání pro ženy. Prošla si sebezkušenostním 2 letým kurzem Arteterapie a Artefiletiky akreditovaným a garantovaným Českou arteterapeutickou asociací. Miluje vůni lesa, květin a knih. V přírodě se cítí šťastná a volná, a proto miluje hory, lesy, louky...